Papa is grappig

Papa is altijd grappig en doet vaak lekker gek, dan moet ik altijd lachen.